Svenska Fönster AB

 *Tryckluft

*Pumpar Värmesystem

*Byte Sanitets armatur

mm.

Östanåsågen AB

*Basning i Torkar

*service och pumpbyten torkar.

*rep av batterier i torkar.

mm.

E-Ply

*Basnings vatten i kondensioneringskammare.

mm.

Kringelgruvan AB

*rep och servie oljebrännare

*Rep av frostskador på processvatten

*pumpbyten.

*Dragning Av vatten

mm.

INWIDO Produktion

*rep av oljebrännare

mm.

Alfta Industricenter AB

*Service och rep av värmesystem

*Byte pumpar

mm.

Processtec AB

*Rördragning av Panncentraler.

mm.

Elektra i Hälsingland AB

*Div rörarbeten.

mm.

Edsbyns Industri AB

*Dragning av Tryckluft

mm.

Leanders Golv

*kompletteringar i badrum.

mfl.